Kropssprog, Personlige Grænser

& Kulturforandring


Mange virksomheder har i dag en virksomhedspolitik, der omhandler forebyggelse af forskellige former for chikane, herunder mobning, psykisk chikane, fysisk chikane og seksuel chikane.  Men grænser er flydende og individuelle, så en sådan politik forudsætter, at medarbejderne har nogle konkrete værktøjer til at kunne navigere i alt dette.


Ønsker jeres virksomhed at give jeres ansatte nogle af disse værktøjer? Ønsker I en sund (-ere) arbejdskultur med mere frihed og tillid blandt alle ansatte? Så er denne workshop eller foredrag måske noget for jer.

"Man kender ikke altid sine egne grænser, før det er for sent." - kursist

Gennem fem års arbejde på film- og tv-set har det været tydeligt at se, hvordan #metoo har haft en effekt på mange folks arbejds- og hverdag. Mange ønsker at blive bedre til at navigere og/eller at afkode andres kropssprog, men har desværre aldrig helt lært hvordan. Læg så til, at mange ikke selv kender deres egne grænser - før det er for sent - og så er skaden sket.

Hvis man f.eks. har krammet sin kollega under fredagsbaren, vil det så også være naturligt at kramme igen, når man møder ind på arbejde? Hvor går grænserne? Hvordan mærker man bedre sine egne grænser? Hvordan siger man pænt fra? Hvordan tager man imod en afvisning af en krammer?


Hvad enten I ønsker en workshop eller et foredrag, så er kernen den samme: Viden og værktøjer, så folk kan blive bedre til præmært to ting:

1. At navigere i hverdagen uden frygt for at overtræde andres grænser.

2. At blive bedre til at navigere i sine egne grænser og kunne sige fra over for andre, hvis grænserne bliver overskredet.


Miriam er certificeret i bl.a.:

 • Mental Førstehjælp
 • Anti-racisme
 • Samtykke-træning
 • Anti-mobning og -chikane
 • LGBTQ-bevidsthed
 • Konflikthåndtering


Oplysning om personlige grænser behøver ikke være tabubelagt eller tungt. Det kan sagtens være let og endda underholdende - hvis man går til den på den rette måde.

Foredrag

Dette foredrag er for virksomheden, der vil give deres medarbejdere en dybere viden og forståelse for, hvad personlige grænser egentlig er, hvordan disse kan påvirke det enkelte menneske, og hvad man gøre for at undgå at overskride dem.


 • Hvad vil det sige, at ens grænser bliver overskredet?
 • Er fysiske grænser det samme som intime grænser?
 • Hvad gør man, hvis ens grænser bliver overskredet?
 • Hvorfor reagerer vi, som vi gør?
 • Hvad kan man selv gøre for ikke at bryde andres grænser?

Disse spørgsmål samt mange andre vil være nogle af de emner, der tages op i dette foredrag. Med udgangspunkt i egne oplevelser, både i det private og på arbejdspladsen, nogle komiske, andre mere alvorlige, kommer vi ind på, hvad grænseoverskridende adfærd egentlig er, og hvad man kan gøre for at undgå det. 


Første skridt er at tale om det og ikke være bange for samtalen. Hvilket dette foredrag netop lægger op til.


Længde: 1,5 time uden pause.


Antal deltagere: Hverken minimum eller maksimum antal deltagere. Løn aftales nærmere alt efter antal deltagere til foredraget.

Kursus for ledere 1:1

Er du leder? Er du nervøs for at overtræde andres personlige grænser på arbejdspladsen? Vil du gerne blive bedre til at navigere i alt dette og vide mere om, hvordan du kan undgå at overtræde andres personlige grænser? Så er dette kursus måske noget for dig.


Det kan være en svær kunst at udvikle sammen på arbejdspladsen og stadig respektere hinandens grænser. Dette 1:1 kursus griber fat i nogle af de udfordringer, der kan opstå i det generelle ledelsesrum. 

At skabe et sikkert rum som leder, men samtidig have frihed til at være leder i sin egen ret kræver en kontinuerlig balancegang. Noget som flere ledere gør sig overvejelser omkring.


På dette 1:1 kursus lærer du, hvordan dit kropssprog har betydning for andre, hvilke signaler du selv udsender, og hvordan du kan blive bevidst om andres behov og justere derefter. Du får med andre ord en lille værktøjskasse, som du kan tage videre med i livet.

Kursus for medarbejdere

Dette kursus er for virksomheden, der ønsker at gå endnu dybere og give deres medarbejdere konkrete værktøjer til at navigere i egne og andres grænser.


Længde: Seks timer. Kl. 9-15 inklusive pauser. Detaljer til workshoppen sendes til virksomheden efter booking.

Antal deltagere: 4-20 personer (eller lige antal derunder). 

"Jeg vidste slet ikke, hvor meget jeg havde brug for dette. Tusind tak." - kursist

Kurset foregår i en gruppe, men fokuserer på den enkelte og er derfor på mange måder en personlig, og for nogen måske endda privat, oplevelse. Deltagerne vil blive guidet gennem enkle fysiske øvelser, samt personlige øvelser i ro og stilhed - med stort fokus på at alle respekterer hver deltagers personlige rum. Dette fasciliteres af underviseren, som fra starten sætter rammerne op for et trygt og tillidsfuldt rum.


NOTE: Et kursus som dettee kræver stort nærvær og god tid. Derfor kan antallet af deltagere ikke være højere. Hvis der er brug for at undervise et større antal medarbejdere, kan underviser bookes over flere dage efter aftale.

Fordele ved kurserne

Den enkelte medarbejder vil:

 • Lære sine egne grænser bedre at kende.
 • Få værktøjer til at kunne kommunikere sine grænser på en ikke-konfliktoptrappende måde, både med kropssprog og verbalt.
 • Blive bedre til at lytte til/fornemme andres grænser og dermed være bedre til at respektere dem.
 • Opleve større tillid til sig selv og sine kolleger. 
 • Opleve en større frihed omkring berøring i hverdagen, både i fritiden og i arbejdslivet.

For virksomheden vil det:

 • Bidrage til et positivt arbejdsmiljø.
 • Bidrage til forebyggelsen af seksuel chikane.
 • Skabe et bedre fællessprog omkring berøring mellem ansatte og ledelse.
 • Implementere en mere bæredygtig arbejdskultur, som vil smitte af på kommende ansatte.

Ring på +45 40974758

for at høre mere om muligheder og priser.