Kropssprog, Personlige Grænser

& Kulturforandring


Mange virksomheder har i dag en virksomhedspolitik, der omhandler forebyggelse af forskellige former for chikane, herunder mobning, psykisk chikane, fysisk chikane og seksuel chikane.  Men en sådan politik forudsætter, at medarbejderne har nogle konkrete værktøjer til at kunne navigere i alt dette.Ydelser:

 1. Foredrag
 2. Workshop
 3. Workshop for ledere 1:1
 4. Pakkeløsning, der inkluderer både foredrag og workshop i et format, der passer til jeres virksomhed. (Eksempel: Foredrag, halv dag + Workshop, en hel dag, 4 - 30 deltagere)

Ønsker jeres virksomhed at være med til at skabe en positiv kulturforandring og et sundt arbejdsmiljø med større værdi og tillid blandt jeres medarbejdere, så de går gladere på arbejde? Så ring og book allerede i dag.


Læs mere om ydelserne og priser længere nede.  Alle ydelser tilpasses jeres behov, og priserne inkluderer et forudgående møde, hvor vi sammen lægger en plan.

OBS: Der tilbydes særlige rater til statslige og kommunale instanser.

"Arbejdet med Miriam har skabt en fællesnævner på arbejdspladsen." - kursist

Foredrag

Dette foredrag er for virksomheden, der vil give deres medarbejdere en dybere viden og forståelse for, hvad personlige grænser egentlig er, hvordan disse kan påvirke det enkelte menneske, og hvad man kan gøre for at undgå at overskride dem.


 • Hvad vil det sige, at ens grænser bliver overskredet?
 • Er fysiske grænser det samme som intime grænser?
 • Hvad gør man, hvis ens grænser bliver overskredet?
 • Hvorfor reagerer vi, som vi gør?
 • Hvad kan man selv gøre for ikke at bryde andres grænser?

Disse spørgsmål samt mange andre vil være nogle af de emner, der tages op i dette foredrag. Med udgangspunkt i egne oplevelser, både i det private og på arbejdspladsen, nogle komiske, andre mere alvorlige, kommer vi ind på, hvad grænseoverskridende adfærd egentlig er, og hvad man kan gøre for at undgå det. 


Første skridt er at tale om det og ikke være bange for samtalen. Hvilket dette foredrag netop lægger op til.


Priser:

To timer: 4 - 30 deltagere:

15.500 kr.  eksklusiv moms og kørsel.

Workshop for medarbejdere

Denne workshop er for virksomheden, der ønsker at gå endnu dybere og give deres medarbejdere konkrete værktøjer til at kunne navigere i egne og andres grænser.


Workshoppen foregår i en mindre gruppe for at få god tid til den enkelte. Deltagerne vil blive guidet gennem simple fysiske øvelser - med stort fokus på den enkelte deltagers personlige behov. Underviseren faciliterer det løbende og sætter rammerne for et trygt og tillidsfuldt rum.

"Jeg vidste slet ikke, hvor meget jeg havde brug for det her. Tusind tak." - kursist

Priser:

1 Dag,  4 - 12 deltagere: 16.500 kr. eksklusiv moms og kørsel.

2 Dage, 4 - 12 deltagere per dag: 26.500 kr. eksklusiv moms og kørsel.

Kursus for ledere 1:1

Er du leder? Er du nervøs for at overtræde andres personlige grænser på arbejdspladsen? Vil du gerne blive bedre til at navigere i alt dette og vide mere om, hvordan du kan undgå at overtræde andres personlige grænser? Så er dette kursus måske noget for dig.


Det kan være en svær kunst at udvikle sammen på arbejdspladsen og stadig respektere hinandens grænser. Dette 1:1 kursus griber fat i nogle af de udfordringer, der kan opstå i det generelle ledelsesrum. 

På dette 1:1 kursus lærer du, hvordan dit kropssprog har betydning for andre, hvilke signaler du selv udsender, og hvordan du kan blive bevidst om andres behov og justere derefter. Du får med andre ord en lille værktøjskasse, som du kan tage videre med i livet.


Priser:

To timer: 4.500 kr. eksklusiv moms og kørsel.

Fordele:

Den enkelte medarbejder vil:

 • Lære sine egne grænser bedre at kende.
 • Få værktøjer til at kunne kommunikere sine grænser på en ikke-konfliktoptrappende måde, både med kropssprog og verbalt.
 • Blive bedre til at lytte til/fornemme andres grænser og dermed være bedre til at respektere dem.
 • Opleve større tillid til sig selv og sine kolleger. 
 • Opleve en større frihed omkring berøring i hverdagen, både i fritiden og i arbejdslivet.

For virksomheden vil det:

 • Bidrage til et positivt arbejdsmiljø.
 • Bidrage til forebyggelsen af seksuel chikane.
 • Skabe et bedre fællessprog omkring berøring mellem ansatte og ledelse.
 • Implementere en mere bæredygtig arbejdskultur, som vil smitte af på kommende ansatte.

Ring på +45 40974758

for at høre mere om muligheder og priser.